Toch geen voordeel voor zij-instromers

Wie overstapt naar het onderwijs was meer anciënniteit beloofd, maar het is erg twijfelachtig of die er al op 1 september zal zijn. Dat schrijft De Standaard.

Het voorstel van minis­ter van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) om zij­-instromers meer an­ciënniteit te laten meenemen als ze van de privé naar het onderwijs overstappen, lag al on­der vuur van de vakbonden.

Nu blijkt het hoogst onzeker of het voorstel wel uitgevoerd kan worden tegen het begin van volgend schooljaar. Er moet het advies van de Raad van State worden gevraagd. Maar ook zijn intussen de onderhandelingen over een nieuwe Vlaamse regering een versnelling hoger geschakeld en het ontwerpbesluit zal zo goed als zeker goedgekeurd moeten worden door de nieuwe regering.

Bij de onderhandelende partijen lijkt de bereidheid niet groot om het ontwerp zomaar on­gewijzigd over te nemen. Er is kritiek op de financiële haalbaarheid en het ontbreken van overgangsmaatregelen.