Gentse horeca krijgt 'overschotdoos'

De stad Gent gaat in overleg met de horeca een ‘overschotdoos’ lanceren, waarbij restjes van een restaurantbezoek gemakkelijk meegenomen kunnen worden om nadien nog te consumeren. Dat past in het plan om Gent klimaatneutraal te maken tegen 2050, waarvoor ook zeventien miljoen euro wordt vrijgemaakt.

De doos moet er al dit najaar komen. “We moeten voedseloverschotten structureel aanpakken, zoals een sociale afzetmarkt creëren voor overschotten uit supermarkten”, zegt Milieuschepen Tine Heyse (Groen). “Het idee van de overschotdoos komt neer op de Amerikaanse ‘doggy bag’, maar dan naar de Gentse situatie vertaald. We willen enerzijds burgers sensibiliseren om de overschot te gebruiken en de horeca warm maken om die aan te bieden.”

Fair trade

In het kader van een duurzaam lokaal voedselsysteem wil Gent ook inzetten op de korte keten, meer seizoens- en biologische en fair trade producten en de vleesconsumptie verminderen.

Energiezuinig renoveren

Het stokpaardje van Heyse, van Gent een klimaatneutrale stad maken tegen 2050, wordt concreter door onder meer een verdubbeling van het aandeel lokaal geproduceerde energie én het aantal woningen dat energiezuinig gerenoveerd wordt tot 3.500. Gent voorziet de komende legislatuur ruim 6 miljoen euro extra premies voor energierenovatie, waarvan de hoogte deels inkomensgerelateerd. "Energierenovatie moet betaalbaar en makkelijk zijn", zegt Heyse.

"Ik wil zoveel mogelijk barrières wegwerken die Gentenaars ondervinden om hun woning zo energiezuinig mogelijk te maken". In dat kader past een 'ontzorgingstraject'. "Daarbij geven we mensen niet alleen advies, we helpen hen bijvoorbeeld ook om een geschikte aannemer te vinden"

Op vlak van milieuhinder lijstte Heyse onder meer acties op rond de luchtvervuiling, geluid en nette stad.