Sp.a coöpteert Anciaux als senator

Bert Anciaux is door de sp.a aangeduid als gecoöpteerd senator. Het sp.a-partijbureau heeft maandag unaniem voor Anciaux gekozen, zo staat in een mededeling. Anciaux zetelde de voorbije jaren al voor de Vlaamse socialisten in de Hoge Vergadering. Hij was er ook quaestor en fractieleider (sinds 2012). Met Anciaux zijn reeds vier van de tien gecoöpteerde senatoren gekend. N-VA kiest voor de oud-journalisten Jan Becaus en Pol Van Den Driessche en Ecolo voor Cécile Thibault.

Op 25 mei raakte Anciaux (54) op de Brusselse lijst voor het Vlaams Parlement niet verkozen, maar zijn naam werd vrij snel genoemd voor coöptatie in de Senaat. Het partijbureau van sp.a heeft daarvoor maandag het licht op groen gezet.

Anciaux zelf reageert tevreden en wil binnen de hervormde Senaat nog een rol van betekenis spelen: "Naast de institutionele aangelegenheden wil ik ook mee nadenken en discussiëren over de maatschappelijke vraagstukken. In de Senaat kunnen we de waan van de dag overstijgen en out of the box nadenken over de grote maatschappelijke uitdagen waar ons land voor staat".

De partijen hebben nog even tijd om aan te geven wie ze in de Senaat willen coöpteren. Groen kiest zaterdag op een politieke raad tussen verschillende kandidaten, onder hen uittredend senatrice Freya Piryns.

Bij CD&V had de Algemene Vergadering voor de verkiezingen bepaald dat de gecoöpteerde Senaatszetel in eerste orde zou gaan naar de lijsttrekker voor de Kamer in Brussel, Benjamin Dalle.

Voor Open Vld is de aanduiding van een gecoöpteerde senator vandaag nog niet aan de orde. Aan Franstalige kant is enkel bij Ecolo de kogel al door de kerk. De partij besliste dat Cécile Thibault nog een legislatuur in de Hoge Vergadering kan zetelen. Net als Anciaux zetelde zij de voorbije legislatuur reeds in de Senaat. Van Den Driessche was de legislatuur voordien reeds senator.

De coöpteerden leggen wellicht de eed af op 10 juli. Een week voordien, op 3 juli, leggen de 50 deelstaatssenatoren de eed af.