Eerst punten scoren, dan pas met pensioen

De Commissie Pensioenhervorming heeft een rapport klaar met voorstellen om het Belgische pensioenstelsel te hervormen. Wat meteen opvalt is het nieuwe puntensysteem. Werknemers, ambtenaren en zelfstandigen zullen tijdens hun loopbaan punten moeten verdienen. Na de actieve loopbaan zullen die punten opgenomen kunnen worden in euro’s, het pensioen dus.

Pensioenpunten

In het rapport wordt gewerkt met zogenaamde ‘pensioenpunten’. Zo’n pensioenpunt verdien je door als werknemer evenveel te verdienen als wat werknemers gemiddeld verdienen in een jaar tijd. Idem voor zelfstandigen en ambtenaren. Wie dus geen volledig jaar voltijds werkt, krijgt ook geen ‘pensioenpunt’.

Het puntensysteem vormt de basis van het voorstel, maar er kan van afgeweken worden. Voor zware beroepen is een bonus bovenop het aantal verworven punten een mogelijkheid. De periode waarin iemand ziek of werkloos is, zal ook volwaardig meetellen voor het pensioen. Onderliggende lijn: wie langer werkt, zal meer beloond worden.

 Volgens het rapport zullen we tegen 2020 42 jaar moeten werken, in plaats van 40 jaar, om met vervroegd pensioen te kunnen gaan. 

 Deeltijds pensioen

In het rapport staat er ook dat er een mogelijkheid moet bestaan om "deeltijds" op pensioen te gaan. Dat impliceert dat iemand een deel van zijn pensioen zou kunnen opnemen en ondertussen ook verder werken om verder zijn pensioenrechten op te bouwen.

Het volledige rapport kan je hier bekijken: http://pensioen2040.belgie.be/nl/