Kortere wachtlijst voor gehandicapten

Er is in 2013 voor het eerst een einde gekomen aan de groei van de wachtlijsten voor personen met een handicap. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het aantal wachtenden zakte onder de 20.000, met name tot 19.250. Het VAPH reageert voorzichtig tevreden op de cijfers.

Andere meting

Jaar na jaar groeien de wachtlijsten voor personen met een handicap. Eind 2012 waren er 20.852 actieve zorgvragen. Eind 2013 is het totaalaantal gedaald tot 19.250.  Toch zijn de cijfers niet helemaal vergelijkbaar en kan je niet zomaar spreken van een daling van 7,7 procent. Er is namelijk binnen het decreet Integrale Jeugdhulp beslist de dossiers van minderjarigen met een handicap over te dragen aan het Agentschap Jongerenwelzijn. Dat is gebeurd op 1 maart 2014, behalve in Oost-Vlaanderen, waar de dossiers al in 2013 zijn overgedragen. Als die cijfers ook verrekend worden voor 2012 komt men in 2013 eerder uit op een status quo.

Optimistisch

Maar ook die vergelijking verdient nuancering. Zo is het aantal vragen naar een persoonlijk assistentiebudget (PAB), - het systeem waarmee men zelf zijn zorg kan organiseren - met een kwart gestegen, met name 2.610 naar 3.292. Maar die toename is volgens het VAPH vooral toe te schrijven aan de verbeterde registratie. Daar tegenover staat voor het eerst een duidelijke daling in het aantal vragen naar ondersteuning in natura, zoals opvang in voorzieningen zoals dagcentra en nursingtehuizen. Daar is sprake van een daling van 16.610 vragen naar 15.958 vragen, of een daling -3,9 procent. "We zijn voorzichtig optimistisch. Het is natuurlijk goed dat er een kentering is gekomen na de grote stijging van de voorbije jaren. Maar we zullen pas tevreden zijn als er ook volgend jaar een daling is", zegt Marc Sevenhant, diensthoofd zorgregie van het VAPH.

Investering

Geen hoera-kreten dus bij het VAPH. Er spelen ook verschillende factoren een mogelijke rol bij de daling. Zo is er de voorbije jaren fors geïnvesteerd (146 miljoen euro extra op 5 jaar) in uitbreiding en optimalisering van het aanbod. Maar ook andere factoren spelen mogelijk een rol. Zo heeft het VAPH vorig jaar 2013 1.372 vragen kunnen afsluiten (of omzetten van actief naar toekomstgericht) na een verfijning van de eigen data.