Huurprijzen in 5 jaar 20 procent gestegen

De huurprijzen in Vlaanderen zijn de afgelopen vijf jaar met 20 procent toegenomen. Dat blijkt uit het jaarverslag van 2013 van de Vlaamse Huurdersbonden.  Het Internationaal Monetair Fonds wil dat onze overheid maatregelen neemt om een financiële crisis zoals die van 2008 te voorkomen. Die begon ook toen de huizenmarkt ineen stortte.

Mensen die een huis willen kopen, zouden ook maar beperkt kunnen lenen, vindt het IMF. En de centrale banken zouden meer rekening moeten houden met de ontwikkelingen op de huizenmarkt, wanneer ze hun renteniveaus bepalen.

Private huurders in de problemen

Private huurders zitten in steeds slechtere papieren. Waar in 2005 zo'n 27,4 procent van hen na betaling van de huur onder de armoededrempel terechtkwam, is dat acht jaar later gestegen tot 31,6 procent. Deze Vlamingen houden te weinig geld over - 683 euro per maand voor een alleenstaande en 1.062 euro voor een eenoudergezin is de ondergrens - om nog menswaardig te kunnen participeren in de samenleving.