Meer inbreuken op voedselveiligheid

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft vorig jaar 5.114 processen-verbaal uitgeschreven. Dat is een stijging met 32 procent tegenover 2012. Het FAVV verklaart de stijging door het toenemend aantal controles.

 De meeste inbreuken werden vastgesteld in Brussel (1.094 pv's), gevolgd door Luik (324) en Charleroi (253). Het ging dan voornamelijk over het niet naleven van de regels van de koudeketen, hygiëne van het lichaam en kledij, en de etikettering. Restaurants die minder dan een jaar open zijn, krijgen opvallend vaker een sanctie. Het merendeel van de restaurants die een pv aan hun been krijgen, moeten een administratieve boete van ongeveer 400 euro betalen.