Nationale bank gematigd optimistisch

De Nationale Bank verwacht dat de Belgische economie dit jaar met 1,3% zal groeien en volgend jaar met 1,6%. Dat is voor beide jaren iets meer dan bij de vorige voorspelling in december. De NBB is vooral optimistisch over de arbeidsmarkt. Ze gaat ervan uit dat er in 2014 11.900 banen bijkomen. Dat zijn er 9300 meer dan verwacht. In 2015 zouden er 21.500 banen bijkomen, het overgrote deel in de privésector.

Gouverneur Coene sprak over “gematigd optimisme”. Er zijn immers nog heel wat elementen die ervoor kunnen zorgen dat de cijfers uiteindelijk toch lager uitvallen. Zo verwees Coene naar het prille economische herstel in de eurozone, en de moeilijke internationale context, zoals de situatie in Oekraïne.

Dan zijn er ook nog de Belgische factoren die een rol kunnen spelen, zoals de effecten van de besparingsoperatie die de regeringen zullen moeten doen. De NBB raamt de besparingsdoelstelling op 14 miljard euro tot 2017.