Magnette: "Elk niveau eigen logica"

De PS en de cdH hebben tijdens een persconferentie hun keuze toegelicht om samen een Waalse regering te vormen. Volgens beide partijen houdt de regionale regeringsvorming geen enkel verband met de federale regeringsvorming, waar formateur Bart De Wever het door de snelle keuze van PS en cdH erg moeilijk lijkt te krijgen om federale regering met N-VA te vormen.

“Gewesten vormen eigen realiteit”

Benoit Lutgen, voorzitter van cdH, stelde dat de gewesten een eigen realiteit vormen met hun eigen configuratie. "De federale informateur (Bart De Wever, nvdr) zet zijn werk voort. Het ene is niet verbonden met het andere", aldus Lutgen. Hij wilde snel vooruitgang boeken op gewestelijk niveau, maar onderstreepte dat ook op federaal niveau te wensen. "Dit bindt het werk van de informateur niet".

Eenzelfde geluid weerklonk bij de PS. "In ons federaal systeem heeft elk niveau zijn eigen logica. Daar hebben we gezocht naar convergenties. Dit betekent niet dat de keuze voor het federale niveau al gemaakt is. Wij werken elk op ons eigen ritme", aldus Magnette, die eraan toevoegde beschikbaar te zijn als de informateur zijn partij uitnodigt en zijn taak te respecteren.

“Tegen confederale logica”

"Elk van de partners is vrij om verder te werken met de koninklijke informateur", vulde Onkelinx aan. Lutgen merkte daarbij nog op dat zijn zusterpartij CSP als grootste uit de verkiezingen in Duitstalig België kwam, maar door drie andere partijen buitenspel werd gezet. Blij was hij daar niet om, "maar dat is de democratie". "Je moet de zaken in hun institutionele Realiteit zien."

Ook premier in lopende zaken Elio Di Rupo stelde dat elk niveau zijn eigen verantwoordelijkheden heeft. Hij benadrukte wel dat de huidige stand van zaken, betekent dat zijn partij het confederale scenario van N-VA niet aanhangt, waarbij vanuit de deelregeringen een federale regering wordt gevormd. Wel integendeel, "wij zijn daar tegen", aldus Di Rupo. "Het federale niveau heeft zijn eigen logica en moet voor het hele land werken".