De Wever krijgt week als informateur

Koning Filip heeft Bart De Wever vanmiddag benoemd als informateur. Dat heeft het Paleis vanmiddag bekendgemaakt. Als informateur is De Wever "belast met een informatieopdracht om na te gaan onder welke voorwaarden snel een regering tot stand gebracht kan worden". De Wever zal dus verkennende gesprekken voeren met de verschillende partijen. Zo wordt afgetast welke regeringscoalities mogelijk zijn. De Wever zal op 3 juni een "vorderingsverslag" aan de koning voorleggen.

De Wever was vanmiddag rond 12.30u opnieuw aangekomen op het paleis.

Gisteren werd hij ook al ontvangen door koning Filip.