Vlaams Belang kiest nieuwe voorzitter

Na het slechte verkiezingsresultaat van gisteren, houdt het Vlaams Belang in oktober voorzittersverkiezingen. Tot dan blijft Gerolf Annemans aan het hoofd van de partij. Dat werd bekendgemaakt na afloop van het partijbestuur.

Ondervoorzitter Chris Janssens krijgt de opdracht een analyse te voeren van de verkiezingen en het resultaat van het Vlaams Belang. Binnen enkele weken zal het partijbestuur zich dan in conclaaf terugtrekken om zich over die analyse te buigen en de personeels- en financiële problemen te bespreken die het gevolg zijn van de uitslag.

Met de resultaten van de analyse zal de nieuwe voorzitter vanaf oktober dan aan de slag kunnen. “Tot dan blijf ik voorzitter zodat de partij in rust en eensgezindheid aan de toekomst kan werken.”, vertelt Annemans. Hij wees er ook op dat hij bij zijn aantreden als voorzitter de “verjonging, vernieuwing en verfrissing”, naar voor geschoven had als zijn prioriteit.