Sociale partners: snel regering nodig

Voor de sociale partners is er maar één ding belangrijk bij deze verkiezingen: de nieuwe regering moet de koopkracht versterken. Pieter Timmermans, topman van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) verwoordt het zo: “De kleur van de kat is niet belangrijk, zolang ze maar muizen vangt”. Aan de partijen die ondernemen vooropstellen in hun programma’s zegt hij: “Walk the talk. Doe wat je beloofd hebt en houdt het vijf jaar vol”.

ABVV-topman Rudy De Leeuw had zijn leden opgeroepen om te stemmen voor sociale partijen: sp.a en Groen. “Omdat we ongerust zijn: onze sociale welvaart is in het gevaar”. ABVV wil dat die sociale partijen kunnen meewegen in het beleid, voor die koopkracht, de motor van de economie.