Stembureaus openen met vertraging

Van de 4.482 stembureaus waar elektronisch gestemd kan worden, zijn er deze morgen 15 met vertraging gestart als gevolg van technische interventies. Dat is vernomen bij de FOD Binnenlandse Zaken.

Ook stembureau 19 in Oudenaarde, waar nog met de klassieke papieren brief gestemd wordt, opende later. Blijkbaar was er een tekort aan stembrieven en daardoor moesten de vroege stemmers toch een dertigtal minuten blijven wachten, terwijl stembureau 20 vlak naast hen wél open was.

Het probleem is nu (tijdelijk) opgelost, in Oudenaarde hopen ze nu gewoon dat stembureau 20 extra stembrieven heeft zodat toch iedereen zijn stem kan uitbrengen.