21.000 plaatsen nodig in basisscholen

In de komende regeerperiode moeten er zeker 21.000 plaatsen bijkomen in het kleuteronderwijs­ en lager onderwijs in Vlaanderen. In de Vlaamse scholen in Brussel moeten er ook nog eens 6.000 plaatsen bijkomen tegen 2020. Dat bericht De Standaard.

De schattingen komen van de Vlaamse on­derwijsadministratie, die een nota klaarlegt voor de politieke partijen die na de verkiezingen gaan onderhandelen over een Vlaams regeerakkoord. Volgens de berekeningen, gebaseerd op cijfers uit vijftien gemeenten, zouden er tegen 2018 11.500 extra plaatsen in het kleuteronderwijs en 9.500 in het la­ger onderwijs nodig zijn. Een ruwe schatting leert dat on­geveer 400 miljoen euro nodig om de nodige klaslokalen te bouwen.