Opnieuw klacht voor Tomorrowland

Advocate Griet Cnudde, die onlangs de buurtbewoners van Tomorrowland verdedigde in het kortgeding tegen de dubbele editie van het festival, heeft opnieuw klacht ingediend tegen Tomorrowland. Dit keer dient ze klacht in voor belangenvermenging bij het toekennen van de milieuvergunning van het festival. Dat bevestigt Cnudde aan Belga. 

De advocate beweert dat de Antwerpse provinciale deputatie een groot aantal gratis tickets gekregen heeft, en dat geeft een schijn van partijdigheid. De toekenning van de milieuvergunning zou volgens haar op dubieuze wijze tot stand zijn gekomen. "Nog voor de vergunning verleend was, zeiden de provincie en de gemeenten Boom en Rumst dat de dubbele editie zou doorgaan", zegt Cnudde. "De gedeputeerden krijgen volgens een overeenkomst met Tomorrowland dit jaar alleen al voor 48.000 euro aan tickets om te verdelen. De klacht draait dan ook rond de vraag of een kapitaalkrachtig bedrijf met dit soort geschenkjes de neutraal geachte vergunningsprocedure niet doorkruist."

Ze diende haar nieuwe klacht in bij de federale politie. Het zou kunnen dat die de zaak doorspeelt aan het parket. Mogelijk houdt de rechtbank, die zich een van de volgende dagen buigt over het kortgeding in beroep, rekening met de aangebrachte elementen. Voor de rechtbank van eerste aanleg was dat kortgeding nog ongegrond verklaard door gebrek aan hoogdringendheid.