Dieven laten zware klusjes links liggen

De criminaliteit in ons land is het afgelopen aanzienlijk gedaald en duikt onder de grens van één miljoen misdrijven per jaar. Vooral de moeilijke klusjes laten de dieven links liggen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws op basis van cijfers van de federale politie.

Globaal gezien scoort België beter dan in 2012, toen nog meer dan één miljoen misdrijven werden geregistreerd. Dat is ook zowat het gemiddelde van de voorbije tien jaar. Maar vorig jaar zakte dat aantal met 5,5 procent tot 979.020 feiten, ofwel 2.682 per dag. In Vlaanderen gebeurden er 29.799 feiten minder, een daling van 5,9 procent.

Opvallend is dat criminelen de moeilijkere klussen steeds vaker links laten liggen. Zo registreerden bedrijven of handelszaken 1.613 inbraken minder, een daling van 7,9 procent. Nooit waren het er zo weinig sinds het bestaan van de statistiek. Ook het aantal ramkraken verminderde sterk, met 32,9 procent. En ook het aantal autodiefstallen, home- en sackjackings en metaaldiefstallen ging achteruit.

Er is echter niet alleen goed nieuws, want dé grote kwaal blijven de massale woninginbraken. Het aantal is wel licht gedaald (-0,6%); maar met 205 inbraken per dag is het nog altijd een historisch hoog niveau. In grote steden als Antwerpen, Gent en Luik waren er minder inbraken, in de meest landelijke gemeenten stegen ze fors met 8,7%.

Wat ook aan een opmars bezig is, zijn het aantal nepagenten. Afgelopen jaar deden bijna de helft meer criminelen zich voor als agent, goed voor 189 incidenten meer. De slachtoffers zijn vooral bejaarden.