Studiewijzer toont slaagpercentages

Uit de cijfers blijkt dat leerlingen uit het ASO meer slaagkansen hebben in het hoger onderwijs dan bijvoorbeeld leerlingen uit TSO of BSO. Zo scoren richtingen als Grieks-Wiskunde of Latijn-Wiskunde hoog in vrijwel alle richtingen in het hoger onderwijs. Andere ASO-richtingen tonen een wisselend beeld, dat sterk afhangt van de keuze.

Wanneer een afgestudeerde uit humane wetenschappen voor pedagogische wetenschappen gaat, haalt die een gemiddeld rendement van 70 tot 80 procent. Als hij voor biologie kiest, daalt dat tot 30 procent.

Bij de afgestudeerden uit het technisch onderwijs worden gunstige gemiddelde studierendementen opgetekend. Wie een beroepsopleiding volgt in het secundair wordt klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. "Maar dergelijke cijfers zeggen niet alles. De werklust en de motivatie van de jongeren spelen een aanzienlijke rol in het studiesucces", aldus minister van Onderwijs Pascal Smet.