“Grootste premier van laatste 60 jaar”

“Het overlijden van Dehaene is een shock voor mij”, zegt EU-president Herman Van Rompuy. “Heel mijn politiek leven heb ik samen met hem doorgebracht en hij is zeker de grootsteBelgische premier van de laatste 50 à 60 jaar. Hij heeft een onuitwisbare rol gespeeld bij de staatshervormingen en de crisisbestrijding.”

Van Rompuy zag Dehaene nog eind april op het CD&V-congres. “Toen heb ik hem nog gezegd: “Alles wat ik in Europa heb gedaan, heb ik van u geleerd.” Dehaene was een totaal ander type dan Van Rompuy: “Maar ik heb ontzettend veel respect voor hem en mijn vriendschappelijke gevoelens voor hem zijn nu groter dan ooit.”