Nog geen kiesbrief in Sint-Genesius-Rode

Minder dan twee weken voor de verkiezingen is er nog steeds geen duidelijkheid over wanneer en op welke wijze faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode oproepingsbrieven zal versturen voor de komende verkiezingen. Dat is gisteravond gebleken tijdens de gemeenteraad. Op vraag van Anne Sobrie, fractieleidster van de Vlaamse oppositiepartij Respect, zei burgemeester Pierre Rolin dat hij hierover al verschillende contacten gehad heeft met de gouverneur van Vlaams-Brabant.

De Franstalige meerderheid van Sint-Genesius-Rode besliste begin vorige week tijdens de gemeenteraad om de oproepingsbrieven in het Nederlands of Frans te versturen naargelang de taal van de betrokkene. Rolin onthield zich bij deze beslissing. Omdat dit besluit strijdig was met de omzendbrief-Peeters, die bepaalt dat dergelijke documenten eerst in het Nederlands moeten verstuurd worden waarna Franstaligen een exemplaar in hun taal kunnen aanvragen, werd dit daags nadien vernietigd door Vlaams minister Geert Bourgeois.

Sobrie wees er gisteren op dat Sint-Genesius-Rode dit weekend de deadline voor het versturen van de oproepingsbrieven had overschreden. Pierre Rolin reageerde dat er in overleg met gouverneur Lodewijk De Witte een oplossing in de maak is voor dit probleem, zonder details te geven. Bourgeois vernietigde vorige week een identiek besluit van Linkebeek, maar op het ogenblik dat het besluit genomen werd waren de oproepingsbrieven inmiddels reeds verstuurd.