Jan Jambon zegt sorry

In de loop van de dag heeft Jan Jambon van N-VA zelf gereageerd op de heisa die z'n kranteninterview veroorzaakte. “Ik heb het zo niet bedoeld”, zegt Jambon, en hij biedt in bedekte termen z'n excuses aan. "Die quote staat niet in het artikel. Men wil ons framen als een asociale partij", zegt ook voorzitter Bart De Wever.

Negatieve reacties

Het Nieuwsblad schreef zaterdag dat volgens Jambon werklozen die na drie jaar geen job vinden, eerst hun eigen middelen moeten aanspreken vooraleer ze recht krijgen op een leefloon. "Dat betekent dat ze in eerste instantie van de opbrengst van hun woning en van hun spaarboekje moeten leven", luidt het in de krant. De kop van het artikel "Eerst huis verkopen, dan pas leefloon", staat haaks op het programma van de N-VA, zegt Jambon. "We worden overstelpt door negatieve reacties en wij begrijpen die ook. Ze zouden ook terecht zijn, mochten wij dat voorstellen. Maar dat doen wij niet. In ons verkiezingsprogramma staat letterlijk dat het eigen huis is vrijgesteld van de middelentoets voor wie op de bijstand terugvalt. Als ik die indruk gewekt hebt dat iemand een eerste woning moetverkopen, dan was dat fout en neem ik dat terug."

 Jambon en De Wever verzetten zich tegen het beeld van de partij als "asociaal", maar zeggen dat ze niet in "een welles-nietesspel met de media" willen belanden.