N-VA: 'huis verkopen, dan pas leefloon'

Wie drie jaar of langer werkloos is, moet volgens N-VA'er Jan Jambon eerst zijn huis verkopen, voor hij recht heeft op een leefloon. Dat zegt de lijstduwer voor de Antwerpse Kamerlijst in een dubbelinterview met Groen-voorzitter Wouter Van Besien in Het Nieuwsblad. 

Eigen middelen

Volgens Jambon moeten mensen die na drie jaar nog niet aan de slag zijn, eerst hun eigen middelen aanspreken. Leven van hun spaarboekje en eventueel zelfs van de verkoop van hun huis. Pas dan zouden ze aanspraak kunnen maken op een leefloon. Op de vraag of het een karikatuur is dat je je huis moet verkopen en je spaargeld moet opmaken voor je recht hebt op een leefloon, is het antwoord van Jambon duidelijk: "Als je zoveel middelen hebt, moet je die toch eerst aanwenden, voor je op de overheid afstapt? Een uitkering dient om mensen uit de armoede te houden."

Logica zelve

"Dat is hard", merkt de journalist op. "Nee dat is niet hard, het is de logica zelve", zegt Jambon. Van Besien mengt zich in de discussie en zegt dat Jambon wil dat iemand die ontslagen is omdat zijn fabriek sluit, en die drie jaar later nog geen job heeft ook zijn huis moet afgeven. "Ondertussen ben je wel begeleid door de overheid", antwoordt Jambon daarop. "Die doet je ook nog een jobaanbieding. Als je dat niet aanvaardt, weet je waar je aan begint."

Economische groei

De N-VA hoopt met deze maatregel twee derden van de werklozen uit de statistieken te halen. Zo moet er ruimte komen voor economische groei. "Ik zeg aan de ontslagen Ford-arbeider, dat hij drie jaar de tijd heeft om ander werk te vinden", zegt Jambon. Tegelijk wil hij werklozen ook actief aan een nieuwe baan helpen.

Middelentoets

Jambon is deze ochtend duidelijk geschrokken van het interview. In een mededeling nuanceert hij wat er in de krant staat en laat hij weten dat het niet de bedoeling is om werklozen hun enige huis te doen verkopen: "De eerste drie jaar dat iemand werkloos is, krijgt die een werkloosheidsvergoeding. Wij willen dat die opgetrokken wordt", zegt Jambon."De werkloze valt daarna terug op een leefloon, en N-VA wil dat ook dat wordt opgetrokken naar het Europese gemiddelde. Maar vooraleer dat dit leefloon wordt uitgekeerd, moet er een middelentoets komen. Als daaruit dan bijvoorbeeld blijkt dat iemand drie à vier huizen heeft en kan leven van de huurinkomsten, dan moet die persoon geen leefloon krijgen", verduidelijkt de N-VA'er.