Tobback: "'angst' woord van het jaar"

Sp.a-voorzitter Bruno Tobback heeft hard uitgehaald in zijn toespraak aan de vooravond van het Feest van de Arbeid. Hij vroeg aan iedereen om zich over geen enkel thema bang te laten maken. “Want niet ‘panda’ of ‘selfie’, maar wel ‘angst’ wordt het woord van het jaar.

“Angst om geen job te vinden of om die kwijt te geraken. Angst om geen betaalbare woning te vinden, geen opvang voor de kleine die eraan komt of geen goede school wanneer dat kind ouder zal zijn. (…) Voor ons gaat politiek niet over het voeden van angst en het vergroten van tegenstellingen, maar over het bieden van antwoorden op die zorgen.”

Tobback noemde geen enkele andere politieke partij bij naam, ook niet toen hij uithaalde naar de twijfels die gezaaid worden over de onderwijshervorming. Hij legde uit hoeveel jongeren die op 12-jarige leeftijd te vroeg hebben moeten kiezen voor een bepaalde richting, uiteindelijk geen diploma haalden. “Daar iets aan doen, daar gaat de hervorming over. Dat heeft niets te maken met het afschaffen van aso en heeft ook niets te maken met het afschaffen van de Latijnse. En wie aan tafel gezeten heeft, die weet dat ook verdomd goed.”

De partijvoorzitter maakte zich ook sterk dat de Vlaamse socialisten niet zullen raken aan de index. “Het is niet aan de werknemers en gepensioneerden om het risico van prijsstijgingen te dragen, maar aan de overheid om die te vermijden.”

Hij belooft ook te investeren in kinderopvang en past voor de afbouw van tijdskrediet, “of van eender welk systeem dat het gezinsleven van werkende koppels leefbaar houdt, met inbegrip van de zondagsrust.”

Het pensioensysteem moet in de toekomst eenvoudiger en rechtvaardiger worden, zei Tobback. “Onze keuze is simpel: we gaan voor een systeem waarin we van iedereen een gelijke en faire inspanning vragen, namelijk gedurende 42 jaar actief zijn.” De lasten op arbeid moeten worden verlaagd om jobs te creëren. “Dat betekent eerst en vooral dat we niet onderaan beginnen, maar bovenaan. Niet bij wie 1.000 euro per maand verdient, maar bij wie er 1.000 euro per dag krijgt.”