Hinder stadsdiensten door staking

In sommige steden en gemeenten is er hinder bij de gemeentediensten door een 24 uren-staking van de socialistische vakbond ACOD. De vakbond legt het werk neer uit protest tegen de vele besparingen. In Antwerpen hebben honderden militanten zich in het bondsgebouw in de Ommeganckstraat verzameld voor een betoging door de binnenstad. Volgens de stakers gaan er te weinig middelen van de Vlaamse overheid naar de lokale besturen, waardoor de dienstverlening in het gedrang kom. De andere vakbonden steunen de acties niet.

Het is voorlopig nog niet duidelijk wat de gevolgen zullen zijn van de staking bij de stads- en gemeentediensten. In Gent blijft 80% van de stedelijke kinderdagverblijven dicht als gevolg van de actie. Er is wel noodopvang voorzien. Ook de vuilnisophaling en loketdiensten kunnen hinder ondervinden, net als bibliotheken, zwembaden en musea.