Bisdom schorst priester met kind

Het Bisdom Antwerpen heeft een priester preventief voor vier maanden geschorst. Er zouden zich “gebeurtenissen in de privésfeer” hebben afgespeeld, die een deontologisch probleem vormen. Dat zegt Olivier Lins, de woordvoerder van bisschop Johan Bonny. De schorsing komt er naar aanleiding van een artikel in de krant Het Laatste Nieuws. Daarin getuigt de priester over de zoon die hij negen jaar geleden verwekte bij een vrouw met wie hij een geheime relatie had. Hij leerde de vrouw kennen tijdens zijn pastorale werk in een ziekenhuis.

Lins benadrukt dat het dossier van de man betrekking heeft tot het kerkelijk recht, maar niet tot het strafrecht. Er zijn geen strafbare feiten gepleegd, en daarom is ook het parket niet ingelicht. 

Het is nog niet duidelijk of de man later opnieuw als priester zal kunnen optreden. Zijn arbeidsovereenkomst met het ziekenhuis is “in onderling overleg” beëindigd. Het bisdom wil uit respect voor de privacy van de betrokkenen geen verdere commentaar geven.