"Werken is therapie tegen depressie"

De ziekteverzekering (Riziv) maakt een bocht: mensen met een psychische aandoening moeten niet noodzakelijk thuis blijven tot het helemaal over is. Weer aan de slag gaan is vaak een deel van de therapie, klinkt het in De Standaard.

Deeltijds

Het Riziv riep vorige vrijdag de medische wereld en de artsen van de ziekenfondsen samen voor een boodschap die het tegendeel is van wat tot nu toe werd gezegd. In het verleden was de impliciete richtlijn dat je pas weer aan het gaat als je helemaal in orde bent. Ook bij psychische aandoeningen. Vaak is het beter het werk vroeg te hervatten bij psychische aandoeningen, klinkt het nu. Tot voor kort ontmoedige het uitkeringsstelsel trajecten als een deeltijdse hervatting van het werk, maar dat is al bijgestuurd. Een ander teken van de koerswijziging is dat het Riziv al akkoorden met de VDAB en zijn zusterinstellingen sloot om nieuwe jobs te vinden voor mensen na een langdurige ziekte, ook na psychische aandoeningen.

Twee redenen

Volgens De Standaard zijn er twee goede redenen voor de ommekeer. Ten eerste zijn psychische aandoeningen uitgegroeid tot de belangrijkste oorzaak van langdurige afwezigheid op het werk. De kosten daarvan stegen navenant. Ten tweede leren studies dat België gebrekkig en achterhaald omgaat met zijn langdurig zieken, vooral wie aan een psychische aandoening lijdt.