Ook watersporters moeten blazen

Watersporters op de binnenwateren, in de havens en op de stranden van de kust kunnen zich vanaf 1 mei aan alcohol- en drugcontroles verwachten. Opgepast met een glaasje teveel als je gaat varen, jetskiën of waterskiën dus.

Het vernieuwde Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (APSB) maakt de controles voortaan mogelijk. Er gold al een verbod op dronkenschap, maar het vernieuwde reglement bepaalt nu ook op welke manier de politie controles kan uitoefenen. De controles zullen op dezelfde manier gebeuren als in het wegverkeer. De straffen zullen gelijkaardig zijn aan die op de weg, al zal dat ook afhangen van de beoordeling van het parket.