Bijzitters roepen massaal excuses in

Overmorgen moet voor elk stembureau in ons land in principe een voorzitter zijn aangeduid. En zoals bij elke verkiezing loopt het ook deze keer niet van een leien dakje. De mensen komen met nog meer excuses aandraven. Sommigen halen er zelfs een nieuwe omzendbrief bij van minister van Binnenlandse Zaken Milquet. Die zegt dat wie twee keer na elkaar is opgeroepen een derde keer mag weigeren.