Ongeveer 150 Belgen strijden in Syrië

Ongeveer 150 Belgen die naar Syrië gingen om te strijden, zijn nog altijd ter plaatse, zo schrijft La Libre Belgique op basis van gerechtelijke bronnen. Een vijftigtal van de Belgische strijders is naar België teruggekeerd en een twintigtal kwam om in de strijd. 

Volgens een schatting van de Task Force Syrië, die opgericht is onder de overheidsdienst van Binnenlandse Zaken en de gerechtelijke autoriteiten, zijn er in totaal 250 Belgen naar Syrië vertrokken. Het aantal vertrekkers steeg de voorbije maanden niet.

Elke Syriëstrijder die terugkeert naar België moet worden ondervraagd en onder toezicht geplaatst. Een vijftiental jihadisten, die ervan worden verdacht te hebben gestreden met de meest radicale groeperingen, werd in voorlopige hechtenis geplaatst.

Bij het federaal parket zijn zes magistraten bezig met het dossier. De Task Force Syrië coördineert het toezicht dat wordt uitgevoerd door de gerechtelijke politie, de lokale politie, de inlichtingendiensten, het crisiscentrum en het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD).