"Schooldebat past in eindtermen"

Er ontstond heel wat commotie na het verbod van de commissie Zorgvuldig Bestuur op politieke debatten op school. Ook Katia Monteyne, directrice van de campus Sint-Vincentius van de Leiepoort in Deinze, is tegen een eventueel verbod.

“Volgens de eindtermen hebben wij de plicht onze leerlingen democratisch te vormen en burgerzin bij te brengen. Bovendien komt deze uitspraak wel op een heel ongelegen moment.”