"Geen verbod op schooldebatten"

“Noch de Vlaamse regering, noch de Vlaamse administratie zal de organisatie van politieke debatten door scholen verbieden”, zegt Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V). Daar ontstond twijfel over na een advies van de commissie Zorgvuldig Bestuur.

"Ik neem overigens zelf deel aan minstens twee schooldebatten", zegt Peeters, die contact opnam met minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a)  

“Het gaan om een beslissing van de onafhankelijke commissie Zorgvuldig Bestuur in een individueel dossier”, legt Smet uit. “Die commissie besliste dat de sperperiode van toepassing is op politieke debatten georganiseerd door scholen.”

“Storm in glas water”

"De commissie heeft in deze individuele zaak plotseling het toepassingsgebied uitgebreid tot een decreet", aldus nog Smet. "En daardoor een regeling die van toepassing is op politieke activiteiten georganiseerd door derden toegepast op eigen politieke lesactiviteiten georganiseerd door de school, wat niet de bedoeling van de decreetgever was."

Dinsdag neemt de minister contact op met de voorzitter van de commissie, om de juiste argumentatie te kennen. Dan zal "blijken dat dit een storm in een glas water is en er nooit sprake geweest is van een verbod".