Belgen rijker dan ooit

Eind 2013 was het vermogen van de Belgische gezinnen met 63 miljard euro gestegen tot een recordhoogte van 1.991 miljard euro. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank waarover verschillende kranten vandaag schrijven. Dat geeft een gemiddeld vermogen van 178.400 euro per persoon of 417.400 euro per gezin. Zeventig procent van de gezinnen zit wel onder het gemiddelde.

Vooral uit aandelen werd meer vermogen gepuurd. In 2013 boekten de beleggers 27 miljard euro meerwaarde op hun beleggingsportefeuille, zo rapporteren De Tijd en L'Echo.

Exclusief het vermogen uit vastgoed, komt het financiële vermogen uit op 1.084,9 miljard euro, eveneens een record.