Overheid gaf minder uit onder Di Rupo I

Tegen het einde van deze regeerperiode zal het Belgische overheidsbeslag gedaald zijn met 1,4 procent. Dat blijkt uit berekeningen van het Federaal Planbureau die De Standaard kon inkijken. Terwijl in 2012 de uitgaven van alle overheden samen nog 55 procent bedroegen van het bruto binnenlands product, klokt 2014 volgens een raming wellicht af op 53,6 procent.

Volgens CD&V komt de daling er onder meer door de personeelsuitgaven terug te schroeven, door te snoeien in Defensie en door te beknibbelen op het werkingsbudget van de administraties.

Vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) voegt toe dat ook de Europese Commissie een maand geleden al op een lichte daling wees.

N-VA zet vraagtekens bij de cijfers van het Planbureau, de partij blijft er op hameren dat het overheidsbeslag net gestegen is. "Eurostat -een politiek neutraal orgaan- tekende net een stijging van 0,6 procent op", zegt kamerlid Ben Weyts.

Volgens hem kloppen de basisgegevens niet waarop het Planbureau zijn berekeningen maakte. "In de begroting van 2012 schreef de federale regering een kapitaalinjectie voor Dexia van 2,9 miljard in als een overheidsinvestering. Na kritische opmerkingen van Europa verschoof die som naar de schuldgraad. Welnu, de berekeningen vertrekken van die eerste, foutieve basis, wat een verkeerd beeld geeft."