"N-VA wil van België sloppenwijk maken"

PS-boegbeeld Laurette Onkelinx heeft vandaag in Le Soir uitgehaald naar het sociaaleconomisch plan van N-VA. De Franstalige socialiste heeft het over "een rechts beleid tot in het extreme" dat "de staat wil ontmantelen of er een sloppenwijk van de Vlaamse gemeenschap van wil maken".

Volgens haar wordt gepensioneerden, werknemers en patiënten 7,2 miljard euro ontnomen en het grootste deel ervan geherinvesteerd in een lineaire reductie van de sociale bijdragen. 

 N-VA stelde het sociaaleconomisch plan vorige week voor als een relanceproject dat de koopkracht van burgers en gepensioneerden moet opwaarderen, maar volgens Onkelinx komt de werknemer als "echte verliezer" uit de voorstellen van N-VA.

"Stijging energieprijzen"

Zo zou de indexsprong een arbeider met een salaris van 2.000 euro 370 euro kosten, rekent Onkelinx voor. Dat verlies wordt ook niet gecompenseerd door een daling van de belastingen, zo verwijst de Kamerlijsttrekster in Brussel naar de extra inkomsten die N-VA uit de btw wil halen. De verhoging van de nucleaire rente zal volgens haar bovendien een stijging van de energieprijzen in de hand werken.

Onkelinx bekritiseert ook de aangekondigde heropwaardering van de pensioenen. De voorgestelde injectie is volgens haar niet voldoende om tegemoet te komen aan de indexering van de pensioenen, de stijging van het aantal gepensioneerden en de link met het welzijn.

Bovendien zou de door N-VA verdedigde malus leiden tot een inkomstenverlies van 25 procent, aldus de minister van Volksgezondheid.