"DNA chauffeur Sierre niet afstaan"

De Zwitserse procureur Olivier Elsig is niet van plan in te gaan op de vraag van sommige ouders die de busramp van Sierre opnieuw willen laten onderzoeken door onafhankelijke experts. Hij wil geen gehoor geven aan het verzoek om een DNA-staal van de chauffeur over te maken, zo vernam Het Belang van Limburg.

Een tiental ouders van kinderen die omkwamen bij de busramp in Zwitserland hebben een forensisch onderzoeksbureau ingeschakeld. Ze willen dat de experts het Zwitserse onderzoek naar de oorzaak van de ramp overdoen en nagaan of er sprake is van een wanhoopsdaad door de buschauffeur.

Maandag zullen ze daarvoor bij het Zwitserse gerecht een verzoek indienen. De ouders willen onder meer via het DNA van de chauffeur en een 3D-reconstructie van het traject van de bus de piste van de zelfdoding opnieuw onderzoeken.

"Onmogelijk"

Maar procureur Elsig liet aan de krant weten dat hij niet van plan is om het DNA-staal van de chauffeur af te staan. "Ik wil niet ingaan op verzoeken die ik nog niet heb ontvangen, maar ik kan wel al zeggen dat het onmogelijk is om documenten of bepaalde objecten die deel uitmaken van een gerechtelijke procedure door te spelen aan derden", aldus procureur Elsig.

"Wel is het altijd mogelijk om in het kader van het onderzoek een tegenexpertise te vragen." Elsig zegt dat hij er begrip voor heeft dat de ouders antwoorden willen, "maar de deskundigen die zij hebben aangesteld, doen nu uitspraken zonder dat ze over de juiste gegevens beschikken.”

Bekijk ook: