"Caroline Gennez pleegde fraude"

Volgens de gewezen sp.a-kandidaat Steven Hermans heeft de Mechelse sp.a na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 geknoeid met de verkiezingsuitgaven van kopvrouw Caroline Gennez. Volgens Hermans werden haar uitgaven verdeeld onder verschillende kandidaten. Dat staat in Het Laatste Nieuws.  Hermans dient vandaag klacht in tegen Gennez bij het Mechels parket.

Na verkiezingen krijgt elke kandidaat 30 dagen de tijd om zijn persoonlijke uitgaven door te geven aan de overheid. Dat ondertekende document ligt nadien 15 dagen ter beschikken bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg. Volgens Hermans werden de uitgaven van Gennez, die op zo’n 50.000 euro geschat worden, gespreid over meerdere kandidaten.

“Bedenkelijke cijfers”

"Net na de verkiezingen werd aan mij en alle andere kandidaten gevraagd om een blanco formulier te ondertekenen om onze campagne-uitgaven aan te geven", zegt Hermans. "Iedereen deed dat in goed vertrouwen en in de veronderstelling dat we achteraf minstens een kopie zouden krijgen. Maar die kopie kwam er nooit, bovendien kwam er ook geen antwoord op de vraag daar naar."

Hermans keek daarop zelf de aangiften in op de griffie en stelde daarbij naar eigen zeggen “bedenkelijke cijfers” vast. “De uitgaven van Gennez waren netjes verdeeld onder de kandidaten.” Volgens politicoloog Carl Devos is dat niet zo gek, blanco formulieren ondertekenen zou dat wel zijn.

“Gefrustreerde intrigant”

Gennez zelf reageert in de krant ontstemd op de zaak. “Hermans is een intrigant, die gefrustreerd is. Ik hou me niet bezig met de verkiezingsuitgaven, dat doet onze penningmeester. Maar ik ontken dat wij op voorhand blanco formulieren hebben laten ondertekenen.”

Caroline Gennez was bij de verkiezingen in 2012 lijsttrekker voor sp.a in Mechelen. Hermans zelf bezette de 24ste plaats.