Petitie tegen stamceltests succes

Als de Europese Commissie gehoor geeft aan een burgerinitiatief dat de financiering van wetenschappelijk onderzoek met menselijke embryonale stamcellen wil verbieden, dan dreigen veelbelovende onderzoeken naar de behandeling van ziekten als parkinson en diabetes in het gedrang te komen. Dat stellen de Vlaamse universiteiten, die donderdag in een open brief in De Standaard aan de alarmbel trekken over het voorstel.

Petitie

Het Europese burgerinitiatief is een instrument dat EU-burgers de kans geeft om te wegen op de Europese politieke agenda. Als het hen lukt om meer dan één miljoen handtekeningen in te zamelen in minstens zeven lidstaten, dan moet de Commissie hun eisenpakket in overweging nemen. In een van die burgerinitiatieven, "One of us", wordt aan de EU gevraagd om "activiteiten die de vernietiging van menselijke embryo's veronderstellen" niet langer financieel te steunen. Volgens de website van de Europese Commissie werd de tekst door meer dan 1,7 miljoen EU-burgers ondertekend, onder wie ook meer dan vijfduizend Belgen. Het gevolg is dat er donderdag een hoorzitting plaatsvindt over die eis. 

Rem op wetenschap

De rectoren van de VUB, Ugent, UHasselt, KU Leuven en UAntwerpen waarschuwen in een open brief evenwel voor de gevolgen van dat voorstel. "Als de Europese Commissie gehoor geeft aan het initiatief, dan zet dit de Europese fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van humane embryonale stamcellen zwaar ter discussie", zo klinkt het.  De rectoren wijzen erop dat stamcelonderzoek noodzakelijk is om op verschillende wetenschappelijke domeinen een doorbraak te realiseren. "Medische behandeling met stamcellen biedt immers mogelijk uitzicht op een betere behandeling van nu nog ongeneeslijke ziekten als parkinson en diabetes", klinkt het. "Ook in de herstelgeneeskunde kan wetenschappelijk onderzoek met menselijke embryonale stamcellen voor belangrijke doorbraken zorgen."

 "We vragen dan ook aan de Europese Commissie om in haar antwoord op het burgerinitiatief 'One of us' het belang van wetenschappelijke onderzoek met menselijke embryonale stamcellen te blijven erkennen als een bijdrage aan de Europese gezondheid, welvaart, vooruitgang en sociale samenhang", besluiten de rectoren.