Hoofddoek moet kunnen op school

Het verbod op het dragen van de hoofddoek in het gemeenschapsonderwijs (GO!) is niet vol te houden. Dat zegt de auditeur van de Raad van State, zo schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad. Het GO! is verrast over het advies en benadrukt dat er nog geen definitieve beslissing is over de kwestie.

Groepsdruk

Volgens de auditeur is het algemene verbod op het dragen van religieuze kentekens dat sinds dit schooljaar van kracht is in het gemeenschapsonderwijs (GO!), niet verenigbaar met het recht op godsdienstbeleving en de vrije meningsuiting. De auditeur verwerpt drie van de vier basisargumenten die het GO! aanvoerde, namelijk dat het verbod nodig zou zijn om gelijke onderwijskansen te garanderen, voor het pluralisme of nog voor de neutraliteit. Hij aanvaardt wel dat een verbod gewettigd kan zijn in geval van groepsdruk of ordeverstoring, maar dan wel in concrete gevallen en niet meteen voor iedereen in heel Vlaanderen.

Het GO! vindt het advies nogal vreemd. “Toen in 2009 een van onze scholen een verbod op het dragen van levensbeschouwelijke kentekens invoerde, oordeelde de auditeur dat de beslissing over de invulling van neutraliteit op het niveau van de Raad van het GO! lag.” Daarna voerde het gemeenschapsonderwijs meteen een algemeen verbod op religieuze tekens in voor de hele onderwijsinstelling. De Raad van State volgde dat advies van de auditeur toen niet. Uiteindelijk bevestigde het Grondwettelijk Hof nog dat het GO! wel degelijk de bevoegdheid heeft om dergelijke beslissingen te nemen. Verder zegt de onderwijsinstelling zeer goede argumenten te hebben waarom het standpunt van de auditeur nu niet klopt. Ze vertrouwen erop dat de Raad van State juist zal oordelen over de kwestie.  

De Raad van State volgt in de grote meerderheid van de gevallen het advies van de auditeur. Het arrest kan nog enkele maanden op zich laten wachten. Het verbod wordt bij de Raad van State aangevochten door enkele leerlingen van het atheneum van Dendermonde, gesteund door middenveldorganisaties en de vzw Baas Over Eigen Hoofd (BOEH!). Ook het Minderhedenforum hoopt dat de Raad van State het advies volgt want neutraliteit is voor hen niet gelinkt aan levensbeschouwelijke tekens, maar aan een houding.