Help het ACW aan een nieuwe naam

Op de website netwerkzoektnaam.be kan iedereen een nieuwe naam met bijpassende slogan voorstellen voor het ACW. Een kerngroep zal uit alle voorstellen vijf namen selecteren, die vervolgens zullen worden voorgelegd aan de vertegenwoordigers van alle partnerorganisaties.

De nieuwe naam komt er samen met de nieuwe structuur van het ACW, dat van vijf organisaties naar een netwerk van elf organisaties en vier partners gaat. Die hertekening moet voor nieuwe vormen van dienstverlening zorgen.

Het ACW plande de structuurs- en naamverandering al langer, maar door de heisa rond de Arco-coöperanten en de aanvallen van N-VA-kamerlid Peter Dedecker, werd het proces vervroegd.