Vlaamse primeur: video wilde wasbeer

Voor het eerst in Vlaanderen is in het wild een levende wasbeer gefilmd. Dat gebeurde tijdens een onderzoek in een natuurreservaat in Geraardsbergen, zo werd vernomen bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

Het was conservator Willem Boonen die een cameraval plaatste in het natuurreservaat Kortelake langs de Dender in Geraardsbergen. Op 19 januari wandelde een wasbeer voor de lens, waarvan de beelden op vimeo te zien zijn. Eind februari werden er in het natuurgebied opnieuw pootafdrukken gevonden van een wasbeer, zo leert waarnemingen.be.

"Ten zuiden van Samber en maas leeft een grote populatie wasberen, vermoedelijk afkomstig vanuit Duitsland", verduidelijkt Tim Adriaensen (INBO). "Ten noorden van Samber en Maas is er geen bewijs van zelfstandig levende populaties."

Via het "Marternetwerk" komen er wel verkeersslachtoffers bij het INBO terecht. "Na autopsie konden we afleiden dat het om dieren ging die niet seksueel actief waren of waar iets mee aan de hand was, wat erop wees dat het om individueel ontsnapte gezelschapsdieren ging of dieren uit een collectie."

Dat het dier er in het wild kan overleven, is duidelijk. "Het is wel zo dat er meer en meer meldingen zijn van wasberen, onder meer ook van jagers. Het is allicht een kwestie van tijd vooraleer ze zich ook in Vlaanderen settelen."

Op de website van het Belgian Forum on Invasive Species staat er nog geen risico-analyse voor ons land, al is de soort wel opgenomen. "Maar buitenlandse risico-analyses tonen predatie van grondbroeders en amfibieën. Daarnaast is het ook zo dat wasberen dierziektes kunnendragen die potentieel overdraagbaar zijn op mensen, zoals rabiës."