Toelatingsproef voor leerkrachten?

De christelijke onderwijsvakbond COC pleit voor een toelatingsproef voor kandidaat-leerkrachten. Enkel wie voor het bindende examen slaagt, mag aan de opleiding beginnen. Op die manier moet het beroep van leerkracht meer aanzien krijgen. Daarnaast wordt ook op voorhand bewijs geleverd van een inhoudelijke kennis en de motivatie van de kandidaten.  De onderwijscentrale vindt wel dat de uitspraken van voormalig rector  André Oosterlinck te ver gaan. Die had zaterdag gezegd dat de gemiddelde leraar een te laag intellectueel niveau heeft.

Leerkracht als ambtenaar

Een ander probleem is de administratie en juridisering in de onderwijswereld. Daardoor is de leerkracht een ambtenaar geworden, wat haaks staat op de ambitie om het beroep van leerkracht aantrekkelijk te maken.

Directie

Naast het professionaliseren van de lerarenopleiding, moet ook werk gemaakt worden van het opleiden van de schooldirecties. “Zij spelen een grote rol in de begeleiding van vooral beginnende leerkrachten en bepalen zo mee de uitstroom”, zegt de vakbond.