Onderwijskoepels boos op Oosterlinck

“Onze leerkrachten zijn zeker niet behoudsgezind, ze staan open voor vernieuwingen. En de kwaliteit van de instroom voor onderwijsrichtingen kan wel verbeterd worden, maar dan moet het beroep van leerkracht aantrekkelijker worden gemaakt”. Dat zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van GO!, het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, in een reactie op de uitlatingen van gewezen KU Leuven-rector André Oosterlinck in De Tijd.

"De gemiddelde leraar is behoudsgezind en heeft een te laag intellectueel niveau", zei André Oosterlinck, de voorzitter van de Associatie KU Leuven, in De Tijd. "Met de bewering over de behoudsgezindheid van het lerarenkorps ben ik het niet eens", reageert Raymonda Verdyck. "Op het einde van het vorige schooljaar hebben we bij GO! een bevraging gehouden onder ons personeel. 11.000 van de 35.000 werknemers namen eraan deel. Daaruit bleek dat de GO!-leerkrachten wel degelijk vooruit willen, dat ze willen meezoeken naar oplossingen voor het onderwijs en dat ze hervorming van het onderwijs wel degelijk nodig vinden." De andere uitspraak - over het te lage intellectuele niveau van de hedendaagse leerkracht - vindt de topvrouw van GO! te kort door de bocht. "De instroom van kandidaat-leerkrachten kan beter. De keuze voor het onderwijs is vaak niet de eerste keuze, en dat is jammer, maar om betere studenten aan te trekken, moet ook het beroep van leerkracht aantrekkelijker worden gemaakt. Bovendien primeert in de opleiding vandaag de vakdidactische inhoud. Dat zou wat breder mogen. Differentiatie in dat opzicht zouden wij toejuichen." Of de onderwijsopleidingen dan universitair moeten worden, laat Verdyck in het midden.

Ook Katholiek Onderwijs reageert

"Ik ga niet mee in de stigmatisering van de leerkracht zoals die door André Oosterlinck is neergezet." Dat zegt Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO). De topvrouw van het vrij onderwijs vindt dat Oosterlinck te veel focust op cognitieve competenties, terwijl het onderwijs ook heel wat andere competenties vergt. En ten slotte vindt ze de slogan "Iedereen master!" ook niet de oplossing voor de problemen die zich stellen.

"Ik ben erg boos over de stigmatisering door Oosterlinck van onze leerkrachten en van onze docenten van de lerarenopleidingen", zegt Van Hecke. "Volgens de OESO-rapporten scoort ons land overigens nog altijd heel goed, dus zo slecht zal het wel niet zijn", voegt ze er ironisch aan toe. Anderzijds erkent de topvrouw van het katholiek onderwijs dat er knelpunten zijn. "Vele jonge leerkrachten haken af. Dat moet ons tot nadenken stemmen. Er heerst een sfeertje van 'Probeer eerst unief. Volg filologie. Als dat niet lukt kun je nog voor het regentaat gaan'. Dat is niet goed", vindt Van Hecke. "Iedereen master maken zal niet de oplossing zijn", vindt Van Hecke. "Er moet ondersteuning komen voor de leerkracht om gedifferentieerd te werken. Dat kan via team-teaching. Voor bepaalde problematieken kan de leerkracht dan terugvallen op collega's met specifieke deskundigheid."