Krijgen fraudeurs schikking terug?

Net op de dag dat John Crombez pleit om een minnelijke schikking in grote fraudezaken onmogelijk te maken, lijkt het erop dat fraudeurs die recent zo’n minnelijke schikking betaalden dat geld gewoon kunnen terugeisen.

Gisteren vernietigde het Grondwettelijk Hof namelijk enkele belangrijke artikels uit de ‘una via’-wet. Volgens fiscaal expert Michel Maus is dat “problematisch voor de fraudebestrijding zoals die vandaag verloopt.”

Dubbele straf

Volgens de huidige wet worden fiscale fraudeurs ofwel door het parket vervolgd ofwel een boete opgelegd door de fiscus. In de praktijk worden de fraudeurs vaak eerst beboet, waarna een strafonderzoek wordt ingesteld. De boete wordt dan tijdelijk opgeschort, maar bij een minnelijke schikking of wanneer de fraudeur buiten vervolging wordt gesteld, moet die boete alsnog betaald worden.

Die manier van werken is volgens het Grondwettelijk Hof een probleem. De beschuldigde wordt namelijk dubbel gestraft voor dezelfde feiten. In principe kunnen de fraudeurs die zowel beboet werden als een minnelijke schikking afsloten dat geld terugeisen.