Psychiatrie in privéhanden

Een primeur in ons land: voor het eerst komt een psychiatrisch centrum in private handen. Het nieuwe psychiatrische centrum in Gent, waar binnenkort 270 geïnterneerden terechtkunnen, zal uitgebaat worden door de Nederlandse zorggroep Parnassia en het Franse Sodexo. Daarmee kiest de regering duidelijk voor een commerciële uitbating. En dat verontrust Zorgnet Vlaanderen. De organisatie vreest dat niet de kwaliteit van de zorg, maar wel de winst zal tellen voor de nieuwe uitbater. Maar volgens justitie was de groep gewoon de beste kandidaat.