Crèche kreeg jaren te veel subsidies

Kind en Gezin is niet te spreken over de plotse sluiting van de kinderdagverblijven in Roeselare. Zij zeggen dat de uitbaatster van de crèches eigenlijk jarenlang onterecht teveel subsidies heeft gekregen. Ze kreeg subsidies voor dagopvang en nachtopvang, terwijl het eigenlijk om dezelfde kinderen ging die 's avonds wat langer bleven. Met het nieuwe decreet wordt die situatie nu recht gezet. Ze vinden de reactie van de uitbaatster buiten proportie.