Breuken comateuze man niet door slagen

In de zaak van de comapatiënt die een tiental dagen geleden met verschillende kaakfracturen in het ziekenhuis opgenomen werd, zegt het OCMW van Sint-Niklaas dat de piste van een "zware mishandeling" uitgesloten is en dat de kaakfracturen ontstaan kunnen zijn na een "onvoorzichtige handeling" in december. Dat blijkt uit een intern onderzoek.

Drie kaakbreuken

Een bewoner van het OCMW-woonzorgcentrum Ter Wilgen in Sint-Niklaas werd op 21 maart overgebracht naar het ziekenhuis. Daar werden drie kaakfracturen vastgesteld, zowel recente als fracturen die minstens enkele weken oud zijn. Het OCMW van Sint-Niklaas voerde afgelopen week een intern onderzoek. "We achten de piste van een bewuste mishandeling, hetzij door een andere bewoner, hetzij door personeelsleden, eerder onwaarschijnlijk", zegt OCMW-voorzitter Mike Nachtegael (sp.a). Ook een niet-gerapporteerde val wordt uitgesloten, omdat een comateuze patiënt niet zonder medewerking alleen in bed kan.

Geen slagen 

 

Het OCMW sluit ook zo goed als zeker uit dat een bewoner de man slagen toediende. "Er zijn op dit moment wel bewoners op de afdeling die af ten toe agressieve reacties zouden kunnen vertonen, maar enkel als iemand reageert op hun gedrag", klinkt het. Bezoekers kunnen volgens het OCMW ook niet onopgemerkt binnen en de piste dat een personeelslid de man slagen zou hebben toegediend, wordt ook "zo goed als zeker uitgesloten". 

Onvoorzichtige handeling

"Een meer plausibele verklaring zou kunnen zijn dat er een kaakfractuur is ontstaan door een 'onvoorzichtige handeling' in december en dat de hierdoor veroorzaakte symptomen anders werden geïnterpreteerd," zegt Nachtegael. Daardoor zou een andere diagnose gesteld kunnen zijn, en in combinatie met de complexe medische achtergrond van de man zouden de fracturen pas eind vorige week echt duidelijk geworden zijn. Over wat die "onvoorzichtige handeling" dan wel geweest kan zijn, is nog geen duidelijkheid, wel werd een tijdstip van gebeuren beschreven. Er werden 39 personeelsleden bevraagd en ook de administratie werd nagezien. De bevindingen van de wetsdokter zijn cruciaal om dezevoorlopige vaststellingen mee te onderbouwen. We pinnen ons dan ook niet vast op de eigen bevindingen, maar vinden ze wel relevant om mee te delen en deel te laten uitmaken van het globale onderzoek dat rond dit dossier wordt gevoerd".

Onderzoek

Het parket van Dendermonde opende een onderzoek en stelde een wetsdokter aan, het OCMW van Sint-Niklaas stelde zich burgerlijke partij om inzage te krijgen in het dossier. De familie van de patiënt werd dinsdagvoormiddag ingelicht. Het slachtoffer zal na zijn ziekenhuisopname verhuizen naar een woonzorgcentrum in Beveren. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid onderzocht het zorgdossier en besloot dat er regelmatig observaties en registraties waren en dat de huisarts regelmatig werd gecontacteerd.