Groen: "langer liever werken"

De partij Groen pleit voor de invoering van een stresstest voor bedrijven om burn-outs te voorkomen. "De cijfers zijn onthutsend. De arbeidsmarkt zit met een structureel probleem en dit vraagt om structurele oplossingen", zegt partijvoorzitter Wouter Van Besien.

Vijftien tot twintig procent van de werknemers krijgt tijdens de loop van carrière te maken met burn-out. 19.000 Belgen zijn momenteel niet in staat te werken wegens een burn-out. "Via het jaarlijks meten van werkvermogen geef je werknemers en werkgevers een instrument om stress en te hoge druk in kaart te brengen en oplossingen uit te werken", zegt Groen-voorzitter Van Besien.

De lancering van het voorstel kadert in een breder programma over de arbeidsmarkt dat Groen voorstelt. Centraal punt: de kwaliteit van de jobs moet beter. Concreet wil Groen meer preventief ingrijpen, door meer overleg over de inhoud van de banen en hoe de werknemer zich voelt. En dus een jaarlijkse stresstest om te zien of werknemers niet te hard worden "uitgeperst".

Dat alles moet leiden tot een arbeidsmarkt waarin we langer liever werken, of ‘Work for life’, zoals Groen het omschrijft. In dat opzicht wil de partij een burn-out ook laten erkennen als een arbeidsongeval.