papierwerk grootste probleem leraars

Niet zozeer lastige leerlingen, maar wel de paperassen en een gebrek aan ondersteuning ergeren leerkrachten. Dat blijkt uit een enquête bij tienduizend leerkrachten zowel uit het basis- als het secundair onderwijs. Het nieuws staat vrijdag in Het Nieuwsblad en De Standaard, dat voor de enquête samenwerkte met uitgeverij Plantyn.

Vierenzestig procent van de deelnemers aan de enquête zegt tevreden te zijn. Gevraagd naar waarom ze hun beroep graag uitoefen, zegt het gros (83 procent): "de jongeren iets kunnen bijbrengen".

Maar voor acht op tien van de respondenten zorgt te veel administratie of "planlast" voor wrevel. Zeven op de tien klaagt over een gebrek aan omkadering en ondersteuning. "Slechts" de helft heeft het lastig met de druk die van de leerlingen en de ouders uitgaat.