"Schrap lijnen en haltes voor bus"

De toekomst van het openbaar vervoer: minder lijnen en minder haltes voor bus en tram. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de Vlaamse universiteiten. Dat schrijven De Morgen en De Standaard.

Spaghettiknoop

Een team van onderzoekers onderzocht gedurende drie jaar de wisselwerking tussen het openbaar vervoer en de verstedelijking in Vlaanderen. Onder andere de KU Leuven, de UHasselt, de Université Paris-Est en ontwerpbureau BUUR namen deel aan het onderzoek. Marcel Smets, de voormalige Vlaamse bouwmeester, coördineerde het huzarenstukje. De onderzoekers besluiten dat het openbaar vervoersnet in Vlaanderen te fijnmazig is. Door te veel kleine bus- en tramlijnen ontstaat een soort spaghettiknoop die de kwaliteit van het hele netwerk onderuithaalt. "Op het platteland heb je maar één bus per uur, soms per twee uur. Als die bus dan ook niet zo stipt is, dan heb je er eigenlijk niet zoveel aan", stelt Erik De Deyn van de KU Leuven.

Snoeien om te groeien

De oplossing is snoeien om te groeien. Als het van de onderzoekers afhangt, kan Vlaanderen beter een aantal buslijnen en -haltes schrappen. "Als we de maaswijdte vergroten, kunnen we meer bussen per lijn laten rijden. Dat betekent dus een hogere frequentie en ook een snellere bediening." Het nadeel is dat de zogenaamde basismobiliteit, het principe dat iedereen op 750 meter van de voordeur een bushalte moet hebben, dan niet langer houdbaar zou zijn. "Wij pleiten niet voor de afschaffing van de basismobiliteit, wel voor een andere invulling", zegt De Deyn.