Slechte studenten mogen niet bissen

De KU Leuven onderzoekt de mogelijkheid of ze eerstejaarsstudenten die ondermaats presteren kan verplichten om van studierichting te veranderen. Het gaat om studenten die voor niet meer dan één op vijf vakken slagen. Uit onderzoek van de faculteit rechten blijkt dat slechts 7 procent van hen uiteindelijk een diploma haalt. Toch blijft de helft van de eerstejaarsstudenten in dat geval verder rechten studeren. Dat staat te lezen in het studentenblad Veto.

De Faculteit Rechtsgeleerdheid had aan de Onderwijsraad van de KU Leuven gevraagd om deze maatregel al vanaf volgend academiejaar in te voeren voor studenten met een studie-efficiëntie van minder dan 20 procent. Maar dit werd niet ingevoerd omdat de universiteit deze maatregel niet aan één faculteit kan toestaan. De invoering kan pas ten vroegste vanaf het academiejaar 2015-2016.

De KU Leuven onderzoekt nu voor alle opleidingen het verband tussen studie-efficiëntie en slaagkansen. Bernard Tillemans decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid vindt wel dat er verzachtende omstandigheden moeten bestaan zoals bijvoorbeeld het overlijden van een naast familielid tijdens de examenperiode.

Bram Roelant, voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten ziet het idee niet zitten: “Ik vind het een voorbarig en slecht idee. Als dit een maatregel is om studenten te heroriënteren dan is men een stap te laat. Studenten moeten beter voorbereid worden want nu krijgen ze geen enkele mogelijkheid om zich te oriënteren. Daarom pleiten wij voor een niet-bindende oriënteringsproef op het einde van het secundair onderwijs die studenten moet helpen kiezen.”