4 op 10 ziekenhuizen in het rood

Vier op tien Vlaamse ziekenhuizen eindigde vorig jaar met rode cijfers, een verdubbeling in vergelijking met eind 2012, zo staat in De Standaard en Het Nieuwsblad. Eind 2012 zat één op de vijf Vlaamse ziekenhuizen in het rood. Een jaar later was dat reeds het geval voor twee op vijf ziekenhuizen en één op tien haalde maar nipt een break-even, zo blijkt uit een studie van Zorgnet Vlaanderen. Samen haalden alle ziekenhuizen vorig jaar een bedrijfsresultaat van 0,62 procent.

"De overheid past al jaren de kaasschaafmethode toe: elk jaar verdergaande lineaire besparin­gen op de basisinkomsten, op de  medische hulpmiddelen, op de ge­neesmiddelen, op de artsenhono­raria. Aan de andere kant blijft ze loonsverhogingen en andere stij­gingen van de personeelsuitgaven toekennen waar geen financiering voor is. Het aantal werknemers steeg niet meer de laatste tijd, de  personeelsuitgaven stegen met 5,2 procent in twee jaar", licht topman Peter Degadt van Zorgnet Vlaanderen toe.

Degadt komt tot de conclusie dat de wijze waarop de overheid de ziekenhuizen financiert "aan het instorten is". "De laatste reservekracht is weg. Elke keer dat de kaasschaaf nu passeert, wordt in het vlees gesneden." Volgens hem leidt het financieringssysteem ertoe dat elke besparing ziekenhuizen aanzet om meer prestaties te leveren, wat dan weer nieuwe besparigen van de overheid in de hand werkt.

Degadt bepleit een financiering die aanzet tot kwaliteit in plaats van kwantiteit. Er circuleren voorstellen, zoals het stappenplan van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx. "De ideeën zijn er, het is wachten op de politieke moed". Intussen zullen ziekenhuizen naar verwachting geld lenen, de reserves aanspreken, investeringen uitstellen en besparen op personeel.